Domov

Kolik jich tam je hektary Je tam v jednom tisíc kruhových mil

ukáže se hektary na tisíc kruhových mil