Domov

Kolik jich tam je palce za minutu za sekundu Je tam v jednom kilometrů za hodinu na druhou

ukáže se palce za minutu za sekundu na kilometrů za hodinu na druhou