Domov

Kolik jich tam je stop za minutu za sekundu Je tam v jednom kilometrů za hodinu za sekundu

ukáže se stop za minutu za sekundu na kilometrů za hodinu za sekundu